Rudzienica Małe

Rudzienica Małe - Kałdunek Mały

Jezioro typu leszczowego, w okresie wiosennym i letnim obserwowane są zakwity fitoplanktonu. Zooplankton liczny. Roślinność wynurzona występuje w wąskim pasie przybrzeżnym, dominuje trzcina pospolita. W mniejszych ilościach spotykane są pałka wąskolistna i manna mielec. Roślinność zanurzoną stanowią: rogatek sztywny, rdestnica przeszyta, połyskująca i nitkowata oraz moczarka kanadyjska i wywłócznik kłosowy. Spośród roślin o liściach pływających występuje grzybień biały, grążel żółty, rdestnica pływająca i rdest ziemnowodny.

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś,
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- lin
- leszcz
- szczupak

 

Ostatnio zmienianyśroda, 15 lipiec 2015 07:40

Dodatkowe informacje

  • Mapa: