Przezmark

Przezmark

Jezioro Przezmark - Motława Wielka zbiornik o powierzchni 58,33ha położony jest na 53°5rszerokości geograficznej północnej i 19°29,7'długości geograficznej wschodniej, na wysokości lOOm.n.p.m. (dane IRŚ) długość maksymalna 1850m, szerokość maksymalna 400m, długość linii brzegowej 4700m.Mała głębokość względna wynosząca 0,011, a także niewielka średnia 3,3m.Zbiomik ten w Katalogu jezior Polski (1954) ujęty był jako dwa oddzielne jeziora, Motława Wielka i Motława Mała natomiast Choiński (1991) uznał je za jeden zbiornik. Motława Mała stanowi wydłużoną wąską i dość głęboką przy krańcu południowym, odnogę Motławy Wielkiej. Zajmuje wg pomiarów IRS 13,7ha, jej głębokość maksymalna wynosi 12,4m, a średnia 3,6m. Natomiast Motława Wielka zajmuje pow. 45,2ha, głębokość maksymalna wynosi 7,5m. Zlewnię bezpośrednią stanowią w 77% lasy , pola uprawne około 15%. 

Pod względem rybackim zaliczane jest do sandaczowego. Występują w nim słabo rozwinięte strefy roślinności wynurzonej i zanurzonej. W jeziorze panują bardzo dobre warunki żerowiskowe, przeciętne zimowiskowe i rozrodu. Ocena podatności na degradację, dokonana łącznie dla obu zbiorników wskazuje na ich niską odporność na wpływy zewnętrzne (III kategoria).

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- leszcz
- szczupak

Ostatnio zmienianywtorek, 14 lipiec 2015 05:57

Dodatkowe informacje

  • Mapa:
Więcej w tej kategorii: « kanał Młynski Bądze »